Fiskarlaget Nyheter

20.12.2017 08:05
Omsetningsrekord
Norges Råfisklag
Omsetningsrekord
Mottak av fisk
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag setter ny omsetningsrekord i leveringer fra norske fiskere. Fjorårsrekorden er alt passert med 200 millioner kroner.

Norges Råfisklag melder at omsetningen etter at uke 50 er gjort opp, viser at førstehåndsverdien på fangster levert av norske fiskere i 2017 er oppe i 9,268 milliarder kroner.

Råfisklagets omsetningsområde er fra Nordmøre og nordover og i fjor endte verdien på de norske landingene i laget på 9,066 milliarder kroner.

I alt har det til nå i år vært levering av drøyt 155 000 fangster i Råfisklagets distrikt. 

Råfisklagets totalomsetning går samtidig noe ned fordi det er nedgang i levering fra utenlandske fartøy. Per uke 50 er totalomsetningen 11,1 milliarder kroner, som er ned 170 millioner kroner sammenlignet med samme tid i fjor. Reduksjonen i landet fangst fra utenlandske fartøy er på 640 millioner kroner.

Uke 50 var også en uke med stor nedgang i fangstverdi sammenlignet med fjoråret, fra 216 til 111 millioner kroner. Hovedgrunnen er nedgang på de frosne landingene fra havfiskeflåten.