Fiskarlaget Nyheter

14.11.2017 08:05
Fremhever miljøansvar
Internasjonalt miljøseminar
Fremhever miljøansvar
Kjell Ingebrigtsen holder tirsdag innlegg om miljø og miljøansvar under Murmansk Businessweek
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag deltar denne uken på et internasjonalt miljøseminar i Murmansk der tema er knyttet opp mot blant annet fiskernes ansvar på havet. Kjell Ingebrigtsen innleder under seminaret tirsdag.

Det internasjonale miljøseminaret i Murmansk holdes ved og i regi av det norske generalkonsulatet i byen.

Det er fem deltagere i Fiskarlagets delegasjon til seminaret. Leder Kjell Ingebrigtsen skal holde et eget innlegg, og i tillegg deltar prosjektleder for russlandssamarbeidet i Fiskarlaget Marit Hiim Haugseth, daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord, Tore Roaldsnes fra Fiskebåt og Fiskarlagets faste russlandstolk Elena Almås.

Internasjonalt miljøseminar

– I mitt innlegg tirsdag ettermiddag vil jeg både fremheve det gode samarbeidet vi har mellom Fiskarlaget og de to samarbeidsorganisasjonene i Nordvest-Russland, og peke på den miljøavtalen (link til avtalen) som vi har inngått sammen med dem og Fisheries Iceland. Dette gjør vi for å sette fokus på at vi som driver på havet er tydelige og bevisste på vårt ansvar for miljøet. Vi er samtidig avhengig av tillit fra våre markeder om at vi vi har en god miljøprofil, sier en engasjert Kjell Ingebrigtsen.

De to første dagene i november holdt Fiskarlaget sitt Landsmøte, der også rent hav og miljøprofilen var tydelig. (link til vedtak)

– Vi fiskere har et stort ansvar, og Norges Fiskarlag må sitte i førersetet for å vise verden at fiskerne tar miljøansvar som forvaltere av de store og viktige ressursene i havet, sier han.

Fra norsk side deltar også generalkonsul Erik Svedahl, Miljøverndepartementet, SINTEF, Norut, Nofir og Marinforsk i seminaret, mens det fra russisk side blant annet blir innlegg fra den regionale ministeren for naturressurser og miljø, samt fiskeri, i tillegg til russisk havforskning (PINRO) og det marinbiologiske instituttet i Murmansk.

Også kontaktmøter

Norges Fiskarlag skal også ha møter med våre russiske samarbeidspartnere under besøket i Murmansk.

– Helt siden 2006 har vi hatt et tett samarbeid med de to søsterorganisasjonene våre med hovedsete i Murmansk oblast, Fiskeriindustriunionen i Nord, og Assosiasjonen av kystfiskere og oppdrettere. I møtene med dem skal vi ta opp en rekke felles tema og planer vi har for det videre samarbeidet. Vi skal også delta i et eget bestandsseminar i Murmansk der vi skal drøfte kvoteråd og ICES-anbefalinger. Vi skal diskutere hvordan vi kan jobbe best mulig sammen og velge en god arbeidsmetodikk for dette, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Jeg opplever samarbeidet vårt med russerne som svært viktig, og vi ser frem til innholdsrike dager i Murmansk.

Saksdokument: Landsmøtet 2017, sak 5: Rent hav, vårt fortrinn og felles ansvar

Vedtak: Landsmøtet 2017, vedtak i sak 5 Rent hav

Miljøavtalen mellom organisasjonene fra Russland, Island og Norge: Landsmøtet 2017, sak 5, vedlegg 1