19.05.2017 15:10
Krever seismikkstans
Blåkveitefisket
Krever seismikkstans
Fiskarlaget frykter at den seismiske aktiviteten kan legge en begrensende hånd på årets fiske etter blåkveite.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag krever at Oljedirektoratet stanser den seismiske undersøkelsen som pågår på Tromsøflaket. Undersøkelsen dekker områder som er svært viktige for fiske etter blåkveite som starter opp mandag.

Norges Fiskarlag har fredag sendt brev til Oljedirektoratet med henvisning til den pågående seismiske undersøkelsen TGS17002- Barentshavet Sør (Tromsøflaket) som startet opp 15.5.2017 med planlagt avslutning 31.8.2017.

Undersøkelsen utføres av fartøyet «Polar Empress».

Den pågående undersøkelsen dekker områder som er svært viktige for fiske etter blåkveite. Første fiskeperiode etter blåkveite starter opp mandag 22. mai, og den pågående seismiske undersøkelsenvil derfor være svært ødeleggende for flåtens blåkveitesesong, påpeker Fiskarlaget.

Har alt påvirket

I brevet påpekes det også at det må antas at skytingen som allerede er gjennomført har hatt en negativ skremmeeffekt for den kommende blåkveitesesongen.

Også Fiskeridirektoratet fraråder innsamling av seismiske data i den vestlige delen av undersøkelsesområdet, og i perioder hvor det pågår et direkte fiske etter blåkveite. 

-Norges Fiskarlag godtar ikke at seismiske undersøkelser hindrer og ødelegger viktige fiskesesonger for flåten. Det vises her til de betydelige skremmeeffektene av seismisk skyting på fangstratene, der Fiskeridirektoratet påpeker hensynet til skremmeavstand på 18 nautiske mil, skriver Fisakrlaget i sitt brev.