19.05.2017 13:10
Avslag på dispsøknad
Blåkveitefisket
Avslag på dispsøknad
Sjøfartsdirektoratet gjør som fiskebruket og heller is på blåkveita, og dermed håpet om at fartøyeiere kunne gå noe lenger ut enn fartøyinstruksen tilsier.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Sjøfartsdirektoratet avslår å gi dispensasjon for fiskefartøy over 10,67 meter som har fartøyinstruks for Bankfiske I til å fiske blåkveite inntil 10 nautiske mil inn i Bankfiske II for havstrekningen Hesteskoen til Trænadjupet.

Etter henvendelser fra medlemmer søkte Fiskarlaget 2. mai om dispensasjon knyttet til blåkveitefisket.

I begrunnelsen for avslaget om utvidelse av fartsområde for fartøy viser Sjøfartsdirektoratet til at det søkes om en generell dispensasjon som innebærer at fartøy sertifisert for fartsområde Bankfiske I kan operere utenfor det fartsområdet de er sertifisert for.

Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for fartsområdet Bankfiske II.

-Sjøfartsdirektoratet er av den oppfatning at redere på en forholdsvis enkel måte kan velge å sertifisere fartøyet for Bankfiske II og at det dermed ikke er grunnlag for å innvilge søknaden, heter det i avslaget som kom fredag ettermiddag.

Årets blåkveitefiske starter opp mandag 22. mai.

Her kan du lese dokumentet mottatt fra Sjøfartsdirektoratet i saken: