Fiskarlaget Nyheter

19.04.2017 13:15
Nye minstepriser
For våren og sommeren
Nye minstepriser
Fisk på hjell på Ballstad
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har onsdag forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen 2017. Partene er enige om å videreføre forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien uttaler i en pressemelding onsdag ettermiddag at de mener forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei har fungert godt og at ordningene videreføres også i kommende prisperiode.

Endringene i minstepriser for fisk gjelder fra og med mandag 24. april framgår av følgende oversikt:

 • Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 12,50 (+ kr 0,50)
  Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 8,75 (+ kr 0,25)
  Hyse under 0,8 kg* kr 6,50* (+ kr 0,25)

*I perioden 24. aprli til 11. juni 2017 er minsteprisen for hyse under 0,8 kg kr 5,00 pr. kg.

 • Blåkveite over 2,0 kg kr 27,00 (+ kr 1,00 )
  Blåkveite 1,0-2,0 kg kr 25,00 (+ kr 2,00 )
  Blåkveite under 1,0 kg kr 21,00 (+ kr 2,00 )
 • Uer sløyd u/ hode eller kjakeskåret over 0,5 kg kr 14,50 (+ kr 0,50)
  Uer rund over 0,7 kg kr 14,50 (+ kr 1,00)

Det vises forøvrig til komplett prisliste som vil bli tilgjengelig på Råfisklagets nettside.