Fiskarlaget Nyheter

18.04.2017 09:45
Skreien har god mattilgang
HI ser nedgang
Skreien har god mattilgang
Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen med en ekte lofottorsk
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Havforskningsinstituttet rapporterer at resultatet fra årets skreitokt er noe lavere enn forventet og representerer en reduksjon på 25-30 prosent i forhold til fjorårets tokt. Reduksjonen kan nok trekke bestandsberegningen noe ned.

Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» avsluttet årets skreitokt i Bodø 10. april. Toktleder Knut Korsbrekke har delt  noen observasjoner på Havforskningsistituttets nettside.

Årets tokt startet fra Tromsø 25. mars og ble avsluttet 10. april i Bodø. I det årlige skreitoktet måler vi mengden gytende skrei (torsk fra Barentshavet) på gytefeltene i Vesterålen, Røstbanken og Lofoten med trål og ekkolodd.

Leveren forteller om mye mat

Trålfangst gir blant annet informasjon om hvor stor fisken er og hvor gammel den er. Årets tokt viste ganske høy levermengde for 9 år gammel og eldre fisk. Dette forteller oss at disse har hatt god mattilgang i Barentshavet i året som har gått.

Over halvparten av skreien ser ut til å ha gytt før. Av denne halvparten utgjør 12-13 år gammel fisk med snittvekt på rundt 10 kilo en stor del. Den største skreien vi observerte var en trettenåring på 35 kilo. Bare rogna veide over 7 kilo i denne tredjegangsgyteren.

Annen geografisk fordeling

Den kraftige nedgangen observert i Øst-Lofoten i fjor ble bekreftet på årets tokt, men vi så mer skrei på innsida av Værøy og fra Lofotodden inn til Henningsværstrømmen. Også rundt Røst var det mindre fisk enn i fjor, men det er likevel det viktigste av gytefeltene. Det var interessant å observere at fisken rundt Røst stod svært tett på mindre områder og nært land. Det var lite gyting langs Eggakanten, men noe mer fisk sentralt på Røstbanken nordover mot Vesterålen.

Vi så mindre enn i fjor

Toktresultatet er noe lavere enn forventet og representerer en reduksjon på 25-30 prosent i forhold til fjorårets tokt. Reduksjonen kan nok trekke bestandsberegningen noe ned, men mer om dette vet vi etter at en internasjonal arbeidsgruppe av forskere som møtes like over påske, er ferdige med sine beregninger. Resultatene fra dette toktet, fra en rekke andre tokt og fangststatistikk inngår i beregningene og prognosene som arbeidsgruppen kommer frem til. Disse danner grunnlaget for kvoterådgivingen som gis av ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) i juni i år.