Fiskarlaget Nyheter

09.03.2017 08:05
– En hedersmann er død
Charles Remø 1923–2017
– En hedersmann er død
Charles Remø fotografert i 2012.
Foto: Hugo Antonsen

Charles Remø (93) er død. – Det er en hedersmann og en fiskerhøvding som har gått bort, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Charles Remø – født 23. april 1923, død 6. mars 2017 – var utdannet fiskeskipper og telegrafist og bosatt på Remøy i Herøy kommune på Sunnmøre.

Han ble på Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 1998 innvotert som æresmedlem i organisasjonen sammen med Kjartan Arctander og Ole G. Hemsett.

I 2008 ble han gitt kongens fortjenstmedalje i gull for sitt brede samfunnsengasjement. Han har hatt et omfattende engasjement innen sjøfart- og fiskeri, samt det politiske området.

Charles Remø var ordfører i Herøy i to perioder fra 1979–1989. Han har fartstid fra Møre og Romsdal fylkesting og var også varamann for Høyre til Stortinget.

Lang fartstid

Charles Remø gikk som ung mann fiskeriskole på Aukra og reiste som 18-åring til England da krigen startet. Han tok utdannelse som radiotelegrafist og var med i konvoifart i Nord-Atlanteren og i Middelhavet, samt at han i 1944 var med under invasjonen i Normandie.

Etter krigen tok han over rederiet etter sin far og ble skipper. Han har nær 30 års fartstid på sjøen.

Charles Remø har foruten å være fisker også vært en aktiv organisasjonsmann både i faglag og salgslag. Han ble medlem av Norges Fiskarlag i 1959 og var styremedlem og styreformann i Sunnmøre Fiskarlag fra 1971–1985. Fra 1982 til 1990 var han medlem av landsstyret i Norges Fiskarlag og formann i kontrollnemnda i Fiskarlaget fra 1972–1982.

Han var medlem av salgsstyret i Feitsildfiskernes Salgslag fra 1974–1978 og styreformann fra 1978–1988. Fra 1964–1974 var han medlem i representantskapet i Norges Sildesalgslag. Han har også vært representantskapsmedlem og styremedlem i Norsildmel.

Charles Remø har vært med i en rekke andre utvalg og råd knyttet til fiskernes faglige og økonomiske organisasjoner. Han var medlem av FGT (Fiskernes Gjensidige Trygdelag) fra 1986–1994.

Begraves neste uke

Charles Remø døde mandag 6. mars og bisettelsen er i Herøy kyrkje onsdag 15. mars klokken 12.

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sier Charles Remøs minne vil leve blant norske fiskere.

– Norge som nasjon og vi som fiskere takker Charles Remø for god og målrettet innsats gjennom mange år. Vi lyser fred over hans minne.