Fiskarlaget Nyheter

06.03.2017 10:10
Forbyr lusemetode
Blander ulike midler
Forbyr lusemetode
Lakselus på oppdrettslaks
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mattilsynet forbyr blanding av ulike midler for å ta knekken på lakselus. Det er Nrk som melder dette.

Kombinasjonen av kjemikalier som tar knekken på lakselusa, kan være svært skadelig for miljøet.

– Når du foreskriver et legemiddel skal det være trygt for den som får legemiddelet, altså fisken, for miljøet og for forbrukeren som skal spise fisken i etterkant, sier avdelingsleder i Mattilsynet, John Bjarne Falch til Nrk.

Mattilsynet mener oppdrettsselskap ikke har god nok dokumentasjon på at disse hensynene er tatt når de kombinerer ulike legemiddel for å ta knekken på lakselusa.

Ved å bade oppdrettslaksen i vann tilsatt to forskjellige nervegifter har oppdrettere langs kysten fått gode resultater i kampen mot lakselus. Problemet er at kombinasjonsmetoden har vist seg å være langt giftigere enn tidligere antatt. Mattilsynet slår nå fast at forskning har vist at reker er betydelig mer følsomme for kombinasjon av legemidler enn når medikamentene blir gitt separat. Andre arter (non-target organismer) kan påvirkes i flere kilometers avstand, også så lenge som 24 timer etter utslipp.

Dette er i samsvar med de bekymringene Fiskarlaget har gitt uttrykk for overfor myndighetene.

Se hele saken hos Nrk.