Fiskarlaget Nyheter

28.02.2017 07:55
Varsler øvingsaktivitet
Også på havet i nord
Varsler øvingsaktivitet
To norske fregatter deltar i vinterøvelsen Joint Viking 2017. Dette er KNM Helge Ingstad under et besøk i Trondheim.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Forsvaret varsler om økt militær aktivitet i Troms og Finnmark de første ukene i mars. Under øvelsen Joint Viking 2017 vil det også bli økt militær aktivitet på sjøen. Hovedmålene med vinterøvelsen er krisehåndtering og forsvar av Norge.

I en henvenselse til Fiskarlaget opplyser Forsvaret at øvelsen har til hensikt å øke evne til styrkeoppbygging og forflytning over lengre avstander. I tillegg vil det bli øvd på å bedre informasjonsflyten mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene.

Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser at det under øvelsen også vil bli økt militær aktivtet på sjøen.

-Vi vil ha en rekke fartøy med i øvelsen og ber også fiskerne være oppmerksom på dette, sier Moen.

Han forteller at følgende fartøy vil operere utenfor kysten av Alta - Porsanger i uke 10 og 11, der hovedaktiviteten vil foregå fra 6.-15. mars:

- 2 norske fregatter
- 5 kystkorvetter (Skjold klasse)
- 1 minerydder
- Kystjegere med Stridsbåt 90
- 1 kystvakt (KV Harstad)
- 1 støtte/logistikkfartøy
- 1 undervanssbåt

I en pressemelding om øvelsen heter det forøvrig at:

For at Forsvaret skal løse sine oppdrag på best mulig måte, er det viktig å trene i naturlige og utfordrende omgivelser innenfor en fellesoperativ ramme hvor samtlige forsvarsgrenene deltar. Det er samtidig viktig at Forsvaret blir kjent med alle områder hvor folk bor og jobber i vårt langstrakte land. I 2013 trente vi i Hordaland, i 2014 trente vi i Troms, i 2015 trente vi Finnmark, 2016 var vi i Trøndelag, og nå er vi tilbake i Finnmark.​

I 2017 vil øvelse Joint Viking foregå 6.–15. mars i et område som strekker seg fra Alta–Lakselv–Karasjok og til Kautokeino. Aktiviteten vil hovedsakelig foregå langs kysten. Militære styrker vil synes i området både før og etter øvelsesperioden, i forbindelse med forberedelser og avslutning.

Finnmark har krevende topografiske og kli​matiske forhold i tillegg til store avstander. Dette gir Forsvaret god mulighet til å trene på logistisk understøtting av avdelingene.

Det er av stor betydning at Forsvaret får trent sammen med allierte samarbeidspartnere. Derfor har Forsvaret invitert britiske og amerikanske styrker til å delta på vinterøvelsen i 2017. Omtrent 700 soldater fra United States Marine Corps, United States Army og britiske Royal Marines vil delta på øvelsen. De britiske og amerikanske deltakerne vil trene i Norge i forkant av øvelsen, slik at de er best mulig forberedt på å øve i et kaldtværsklima. De utenlandske avdelingene vil bli integrert i de norske avdelingene under øvelsen.​

​​8000​ soldater deltar på øvelsen. Tallet inkluderer alle som deltar på øvelsen, også de som deltar fra andre steder enn i Finnmark. For eksempel inkluderer det personell som koordinerer øvelsen fra Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og personell som klargjør flyene som skal være med på øvelsen.​​