Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.04.2020

Ikke «vanlig» årsmøte

Sogn og Fjordane

Styret i Sogn og Fjordane Fiskarlag har avgjort at det planlagte årsmøtet i juni ikke går som normalt. Nå utredes alternativ avvikling av møtet.

På grunn av usikkerheten knyttet til koronasituasjonen, og gjeldene smittevernsregler knyttet til større arrangementer og samling av grupper, har styret i regionlaget altså besluttet at årsmøtet ikke kan gjennomføres som planlagt i juni 2020.

Nå har styret tatt kontakt med sine lokallag for å få tilbakemelding på hvordan medlemmene stiller seg til følgende to momenter:

Årsmøtet utsettes til høsten og avholdes da kun med delegater og behandling av ordinære årsmøtesaker

Årsmøtet avholdes digitalt i juni med behandling av ordinære årsmøtesaker.

Daglig leder Henriette Skaar opplyser at lokallagene er bedt om å komme med sin tilbakemelding til administrasjonen innen første mai.

-Vi arbeider for å få gjennomført et så normalt møte som mulig, men må gjøre nødvendige tilpasninger gitt den rådende situasjonen, sier hun.