Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2014

Ikke struktur under 11

Ministeren parkerer saken

-Vi synes det er helt greit at ministeren nå går ut og sier at hun ikke vil kjøe gjennom struktur for flåten under 11 meter. Dette sier leder Kjell Ingebrigtsen. Utspillet fra ministeren er i tråd med Landsstyrets høingssvar i saken.

– Høingsrunden viser at tida ikke er moden for å innføe strukturering nå, og at veldig mange av de sentrale høingsinstansene ber om mer tid. Vi skal bruke litt mer tid og utrede saken videre, sier Aspaker til NTB.

Hun kom med avklaringen under Husøydagan på Senja og sa da at hun har et langsiktig perspektiv.- Det helt sentrale er at de som ønsker å investere, skal kunne gjøe det. Rigge sin virksomhet for fremtiden og for neste generasjon.

-Jeg er fortsatt overbevist om at dette er rett vei å gå, men er innstilt på å avpasse farten. Og så får vi bruke tiden godt framover til å innhente kunnskap som kan fjerne usikkerhet, sa Aspaker.

Forslaget om å åpne for at fiskefartøy under 11 meter skal få lov til å samle flere kvoter på samme båt, ble sendt på høing i vår og Norges Fiskarlag var en av instansene som bad ministeren om mer tid til å arbeide med saken.

– Vi skal ta oss tid til å se på forslaget på nytt. Jeg har varslet at regjeringen neste høst skal fremme en stortingsmelding og en lovproposisjon med forslag om de endringene vi vil gjøe på fiskeriområdet. Da utelukker jeg ingenting, sier Aspaker.

Landsstyret i Norges Fiskarlag uttalte følgende i sitt høingssvar 3. juli:

Et enstemmig Landsstyre anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å utsette strukturkvoteordning for den minste kystflåten.

Landsstyret har i dag behandlet Nærings- og fiskeridepartementets høingsnotat om struktur for den minste kystflåten, og etter en omfattende og grundig organisasjonsmessig behandling av saken anbefaler Landsstyret at departementet setter forslaget om strukturkvoteordning for flåten under 11 meter/13 meter på vent inntil organisasjonen har fått foretatt en ny og helhetlig gjennomgang av dette sakskomplekset fram til Landsmøtet i november 2015.

– De tydelige tilbakemeldingene fra medlemsmassen i denne saken gjorde at Landsstyret i realiteten ikke hadde noe annet valg enn å be om at myndighetene utsetter behandlingen av saken inntil Landsmøtet i Fiskarlaget har fått behandlet saken høsten 2015, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier videre at det alltid er kjedelig å måtte gå tilbake på tydelige vedtak som organisasjonen tidligere har fattet om dette spøsmålet, og på det grunnlag gitt arbeidsordre til myndighetene.

– Uttalelsene fra medlemsmassen var imidlertid så tydelige, at jeg håper også myndighetene forstår at vi i næringen har behov for å bruke noe mer tid på å vurdere ulike konsekvenser ved å etablere en strukturkvoteordning for den minste flåten.

Ingebrigtsen underslår ikke at han tror mye av skepsisen og motstanden som har kommet fram i denne saken skyldes frislippet i torskefisket i vinter. Fiskarlagslederen er glad for at et samlet Landsstyre nå har anbefalt myndighetene om å vente med denne saken.

– Vi i organisasjonen vil jobbe videre med disse spøsmålene framover mot vårt neste Landsmøte i november 2015.