Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.05.2014

Ikke streik

Enighet for fiskeindustrien

Det blir ingen streik i fiskeindustrien. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble enige like over midnatt.

– For FHL har det vært svært viktig å unngå en konflikt. Det ville ha påføt næringen og de streikeuttatte bedriftene store kostnader, sier administrerende direktø i FHL Geir Ove Ystmark (bildet).

Meklingen mellom FHL og NNN har pågått siden mandag morgen. Partene gikk til mekling etter at det ble brudd i forhandlingene 29. april.

Innenfor rammen
Det gis et generelt tillegg på kr. 0,75. Minstelønnssatsen settes til 162,85, ansiennitetstillegget øker etter 5 år med 50 øe, og fagbrevtillegget økes til kr. 10,- . De økonomiske tilleggene er innenfor rammen av frontfagsoppgjøet.

Under meklingen har FHL og NNN også diskutert NNNs ønske om å få allmenngjøing av deler eller hele fiskeindustrioverenskomsten. Kravet fra NNN var at FHL skulle støtte et slikt krav ovenfor tariffnemnda.

– FHL er opptatt av at vi skal ha et ryddig arbeidsliv. Vi er derfor positiv til en allmenngjøing av minstelønnssatsen og eventuelt andre deler av overenskomsten, forutsatt at dokumentasjonskravet ovenfor tariffnemnda blir oppfylt. Vi har forutsatt at en allmenngjøing foreløpig begrenses til en toårsperiode, og evalueres fø eventuell videreføing. Dette for å se om allmenngjøing har fungert etter hensikten, sier Ystmark i en pressemelding.