Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.12.2013

Ikke enighet om sild

Nye forhandlinger i 2014

Det ble ikke enighet i sildeforhandlingene som denne uken ble holdt i London.Dette var den tredje forhandlingsrunden om forvalting av norsk vårgytende sild for 2014. Norske fiskere får likevel fiske som normalt fra føste januar neste år.

I en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet slås det fast at forhandlingene om en sildeavtale skal fortsette i nye møter i januar.

Det var Færøyane, med tilslutning fra EU, som ønsket denne utsettelsen.

Fiskarlagets representanter i forhandlingene finner det frustrerende at enkelte av partene ikke innser at det er nødvendig å få på plass en avtale for 2014 basert på den tradisjonelle fordelingen mellom partene, og at en ny fordelingsdiskusjon må vente til høsten 2014 når det forventes å foreligge en rapport fra arbeidsgruppen partene har nedsatt for å foreta en vitenskapelig gjennomgang av sildas utbredelse på soner.

-Vi har møttes mange ganger i denne saken og vi må bare være så realistiske å si at det nå er grunn for liten tro på at det er mulig å få til en avtale som omfatter alle fem kyststatene. Dette sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jøgensen, som sammen med Henning Veibust har deltatt i og fulgt sildeforhandlingene i en årrekke.

De fem partene i forhandlingene er: Island, Russland, Færøyene, EU og Norge.

Han viser til at kolmuleforhandlingene også står i stampe og at det er høyst uklart om det er vilje å få til en avtale basert på en ansvarlig og revidert forvaltningsplan.

Partene skal møtes igjen torsdag for ytterligere drøftinger.

Når det gjelder norske fiskeres tilgang til sild, så presiserer departementet at det vil bli fastsatt en norsk regulering som sikrer at norske fartøy får anledning til å starte fisket på vanlig måte fra 1. januar 2014.