Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.12.2014

Ikke enighet i London

Fortsetter forhandlingene i januar

Det ble ikke enighet i kyststatforhandlingene om sild og kolmule i London. Forhandlingene fortsetter 19. januar.

I en kommentar sier fiskeriministeren at hun mener det er beklagelig at det ikke ble enighet om avtaler om forvaltning og fordeling av norsk vårgytende sild og kolmule med de andre kyststatene. Forhandlingene mellom Norge, Island, Færøyene og EU, samt Russland når det gjelder sild, har pågått i London denne uken. 

Norge var beredt til å inngå avtaler for 2015 etter samme opplegg som for 2014, men det var ikke mulig å få enighet med alle øvrige parter om dette.

– Dette beklager jeg sterkt, siden det var mitt inntrykk at også de øvrige partene var opptatt av å ha avtalene på plass før årsskiftet, sier fiskeriminister Aspaker. 

Partene skal møtes igjen 19. januar. Det vil imidlertid nå bli fastsatt norske kvoter for begge fiskeslag, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet..