Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.06.2018

ICES-råd ned 40 prosent

Nordsjøsild 2019

Kvoterådet på nordsjøsild for 2019 er på 311 572 tonn. Dette er en nedgang på nesten 40 prosent i forhold til rådet som kom i fjor.

Det er Det internasjonale råd for havforsking, ICES, som gir kvoterådet. 

Kvoten på nordsjøsild er fordelt med 291 040 tonn avsatt til direktefiske, mens resten er bifangst i andre fiskeri, skriver Havforskningsinstituttet i en omtale av saken.  

Sammenlignet med kvoten for 2018 er det snakk om en reduksjon på mer enn 50 prosent. 

— Den store nedgangen skuldast at det er fleire svært dårlege årsklassar som er på veg inn i gytebestanden, noko som kjem til å gje ein relativt stor nedgang i størrelsen på gytebestanden av nordsjøsild, seier forskar Cecilie Kvamme som er bestandsansvarleg for nordsjøsilda på Havforskingsinstituttet.

Hun tror ikke den store nedgangen kommer overraskende på de som har fulgt med på utviklingen i bestanden. Dårlig rekruttering over flere år får nå store konsekvenser for fisket på nordsjøsilda. 

— Dei siste åra har ein hatt stabilt store kvotar på nordsjøsild. Om ein skal komme tilbake til dette nivået er ein avhengig av betre rekruttering enn det ein i snitt har hatt dei siste åra, seier Kvamme.

Det har i år vært en metoderevisjon i ICES, men den store endringen i rådet skyldes ikke dette arbeidet. 

ICES har også tilrådd nullfiske på vestlig baltisk sild, noe som også vil påvirke det norske sildefisket sør for 62-graden neste år.

Se bestandsark for mer informasjon.