Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.06.2017

Hyseegg utsatt for olje

Doktorgrad

Hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning. Det viser en doktorgradsavhandling. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet.