Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.06.2022

Hvor mye fisker en fisker?

Tall og fakta

Fangst per fisker har økt mye, og antallet fiskere har gått kraftig nedover siden det var på det høyeste. Se tall og statistikk fra Fiskeridirektoratet.

Over tid har fangst per fisker økt betydelig.

I 2021 bidro hver fisker i gjennomsnitt til å ta på land 222 tonn. Det er i dag mer enn 100 000 færre fiskere enn i 1946, og det fanges årlig om lag 1 million tonn mindre fisk enn i toppåret 1977. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratet.

Statistikk fra direktoratet

Gjennomsnittlig fangst per fisker er en indikator på produktivitetsutviklingen i flåteleddet, og i denne lenken kan du i figuren se tre ulike tidsbolker.

I omtalen hos Fiskeridirektoratet vises det til at det i fram til 1960-tallet var mange fiskere og mye manuelt arbeid. Fangst per fisker var begrenset. I de neste tiårene førte teknologisk utvikling til at fangstkapasiteten økte betydelig. Samtidig var ikke fiskeriene regulert i samme omfang som i dag, og i perioder ble det fisket mer av enkelte fiskeslag enn det burde. I 1990 var fangst per fisker knapt 58 tonn, noe som var lavere enn ved inngangen til 1970-tallet.

Fra slutten av 1990-tallet og fremover har totalfangsten kunne holdes relativt stabilt på et bærekraftig, høyt nivå. Gode naturgitte oppvekstsvilkår for viktige bestander i kombinasjon med en mer effektiv ressursforvaltning bør kunne tilskrives æren for dette.