Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.04.2017

Hvitfisk for 4,2 mrd

1. kvartal

Norge eksporterte 129 000 tonn torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 4,2 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på fem prosent målt i volum og seks prosent målt i verdi fra samme periode i fjor. Størst økning er det for fryste produkter, særlig fyrst hel fisk. 

I mars måned eksporterte Norge torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,6 milliarder norske kroner. Det er en økning på 16 prosent, både i volum og verdi, fra mars i fjor.

-Eksportverdien av fersk hel torsk økte med 50 millioner i kroner første kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksportverdien av hel kvalitetsmerket Skrei gikk ned med 6 prosent. Dette skyldes en reduksjon i volum på 6 prosent. For torsk er det prisøkning på de fleste anvendelser. Samtidig har veksten i råstoffprisen vært høyere enn eksportprisen, noe som bidrar til pressede marginer for industrien. Verdiøkningen for fryst hel fisk, skyldes primært økt eksport av fryst hel hyse til Kina.

Påskesalget av klippfisk til Brasil er nå unnagjort, og det har ført til både volum- og verdioppgang sammenlignet med fjorårets påskesalg. Samtidig kan en styrket nigeriansk valuta forklare mye av økning i eksporten av tørrfisk og tørrfiskhoder, sier analytiker for torskefisk, Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Økning for ferske og fryste produkter

  • Norge eksporterte 45 464 tonn ferske hvitfiskprodukter til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 3 prosent og en verdiøkning på 22,7 millioner kroner eller 2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Norge eksporterte 31 224 tonn fersk hel torsk, inkludert Skrei, for 967 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 814 tonn og en verdiøkning på 77,9 millioner kroner eller 9 prosent fra samme periode i fjor.
  • Norge eksporterte 4153 tonn kvalitetsmerket Skrei for 153 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 264 tonn og en verdiøkning 8,9 millioner kroner fra samme periode i fjor.
  • Norge eksporterte 48 182 tonn fryste hvitfiskprodukter til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 8 prosent og en verdiøkning på 126 millioner kroner eller 11 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Norge eksporterte 20 753 tonn fryst torsk for 686 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 7 prosent og en verdinedgang på 10,4 millioner kroner, eller en prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Norge eksporterte 15 113 tonn fryst hel hyse for 346 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 16 prosent og en verdiøkning på 95 millioner kroner eller 38 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nær halvparten av eksporten av fryst hel hyse gikk i første kvartal til Kina.

Nedgang for hel saltfisk og økning for saltfisk filet

Norge eksporterte 8386 tonn saltfisk for 364 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumreduksjon på 21 prosent og en verdinedgang på 69 millioner kroner eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Størst nedgang er det i eksporten av hel saltfisk av torsk med 83 millioner kroner og 2 388 tonn. Årsaken kan være den høye førstehåndsprisen, som har gjort det mindre lønnsomt med salting. Samtidig er det en økning i saltfisk filet kategorien med verdiøkning på 16,8 millioner kroner og volumøkning på 288 tonn. Det meste av verdiøkningen skyldes økt eksport til Italia, men det er også økning til Spania og Portugal.

Opp for klippfisk

Norge eksporterte 22 370 tonn klippfisk for 924 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 21 prosent og en verdiøkning på 109 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Størst økning er det til Brasil, både for klippfisk av torsk og av sei. Klippfisk av sei økte med 44,5 millioner kroner og 1 352 tonn sammenlignet med samme periode i fjor, mens eksporten av klippfisk av torsk økte med 40,5 millioner kroner og 588 tonn.

Verdiøkning for tørrfisk

Norge eksporterte 1 307 tonn hel tørrfisk for 181 millioner kroner i første kvartal. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 24 millioner kroner eller 15 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Størst verdiøkning på 15 prosent er det i eksporten av tørrfisk av torsk til Italia med 17,5 millioner kroner i første kvartal.

Det er også en økning på 171 prosent eller 1 455 tonn i eksporten av tørrfiskhoder. Verdiøkningen er på 205 prosent eller 24,6 millioner kroner, som kan tilskrives en styrket valuta i et av våre viktigste tørrfiskmarkeder, Nigeria.