Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.09.2017

Hvalmøte med ministeren

Forvalt sjøpattedyr

Norges Fiskarlag har i et møte tirsdag bedt regjeringen og fagdepartementet om å arbeide for å normalisere internasjonale betingelser knyttet til handel med sjøpattedyr, og da i hovedsak hval.

– Det er uheldig for forvaltningen av ressursene i havet dersom ikke blant annet Norge bidrar til å sette sjøpattedyr tydeligere på den internasjonale agendaen.

Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter dagens møte med fiskeriministeren tirsdag.

Handel viktigst

Fiskarlaget påpekte og gjentok i møtet at det vil være viktig for utvikling av hvalnæringen at internasjonal handel med sjøpattedyr normaliseres.

– Hval og sel er en del av hele det økosystemet som vi i Norge forvalter. Det samme er tilfellet globalt. Da mener vi at en forsvarlig og balansert høsting av også disse ressursene er en del av den globale forståelsen og aksepten det må arbeides for å få knyttet til ressursene i havet, sier Ingebrigtsen.

– Vi har gitt fiskeriministeren positiv tilbakemelding på at det fra norsk side er tydeliggjort at det er grunnlag for å øke dagens kvote av vågehval til det dobbelte. Fiskarlagets delegasjon til dagens møte utfordret om at denne nasjonale erkjennelsen tas med utenfor våre landegrenser. Om ikke frykter vi at hvalmiljøet vil miste kompetanse og over tid forsvinne, påpeker lederen i Fiskarlaget.

CITES

I dag er det dessverre slik at manglende mulighet til å drive internasjonal handel med sjøpattedyr er i ferd med å ødelegge muligheten for en forsvarlig høsting av sjøpattedyr, som det er vitenskapelig aksept for kan høstes i et bærekraftig perspektiv.

Norge mener det er grunnlag for å høste sjøpattedyr og har derfor reservert seg for noen arter knyttet til den internasjonale CITES-konvensjonen. Convention on International Trade of Endangered Species er en multilateral internasjonal avtale mellom land for å kontrollere handel med ville dyr og planter. Formålet med avtalen er bærekraftig handel og Norges Fiskarlag har derfor i dagens møte oppfordret fiskeriministeren og norske myndigheter med ansvar for forvaltning av naturressurser til å intensivere arbeidet inn mot CITES for å få endret listingen av vågehval.

– Vår bekymring er at det skal bli ubalanse i havet knyttet til at enkeltbestander ikke forvaltes og konsekvensen det kan ha i havet. Vårt ønske er også at internasjonal handel er skal være med på å utvikle og forsterke det eksisterende verdiskapingspotensialet knyttet til den begrensede fangsten vi har per i dag, understreker Kjell Ingebrigtsen

Han deltok i dagens møte sammen med assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen og to av fremste hvalfangerne i Norge de siste årene – Bjørn Hugo Bendiksen og Ole Mindor Myklebust.