04.06.2024

Hva er problemet?

Seismikk-undersøkelse

Interesse- og arealkonflikter mellom fiskeri og seismikk skal nå kartlegges av forskere ved HI. Vi oppfordrer deg som fisker til å delta med dine erfaringer i undersøkelsen.

Prosjektet FiskeriSeis ledes av Havforskningsinstituttet (HI) og finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Norges Fiskarlag er representert i referansegruppen med både fiskere og ansatte fra administrasjonen.

Det er nå laget en kort spørreundersøkelse om problematikken fisk og seismikk som vi oppfordrer våre medlemmer til å gi svar på. Det er åtte spørsmål med avkrysningsalternativer. Undersøkelsen besvares anonymt.

Trykk her for å delta i undersøkelsen

Veit for lite

I et oppslag om forskningsprosjektet hos HI forteller havforsker Lise D. Sivle at det til nå er gjort lite systematisk arbeid på hvor store problemene faktisk er, og hvilke fiskeri som er mest påvirket.

Det er det forskerne nå skal jobbe med å finne ut mer om. Derfor skal de nå gå gjennom rapporter fra fiskerikyndige på seismikkfartøy og innsendte søknader om tapt inntekt fra fiskeri. 

– Målet er å finne ut mer om områder med interessekonflikter og type fiskeri og redskap som har vært i bruk, forteller Sivle.

-Viktig kunnskap

-Spørreundersøkelsen er også et viktig kunnskapsgrunnlag, og vi oppfordrer derfor våre medlemmer til aktivt å delta i denne undersøkelsen og bidra til å gi forskerne det grunnlaget de trenger for å komme med forslag til tiltak, sier fagansvarlig Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag.

Hun sier det er relevant å få innspill både fra fiskere som har erfaring med seismikk fra Nordsjøen og havområder i Nord-Norge.

– Vi håper vi kan finne fram til gode tiltak for å forbedre situasjonen, sier HI-forskeren i oppslaget om forskningsprosjektet, som du kan lese hos Havforskningsinstituttet.