Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.11.2017

Husk miljøundersøkelsen

Påminnelse

Har du husket å bidra i undersøkelse for å dokumentere håndtering og holdninger til marint avfall? Vi minner i alle fall om undersøkelsen der alle medlemmer i Norges Fiskarlag, samt russiske fiskere, inviteres til å delta i denne viktige kartleggingsjobben. Sett av 10 minutt og bidra!

Norges Fiskarlag er tilknyttet forskningsprosjektet Marine Plastic Pollution in the Arctic (MARP) som ledes av Norut. Norges Fiskarlag er aktiv i mange forskjellige prosjekter som har til hensikt å redusere marin forsøpling.

Fiskerinæringa blir ofte trukket fram som en av de største forurenserne til havs. Dette er som regel begrunnet i funn gjort på havet og på mange av landets strender hvor man hyppig finner fiskeredskaper eller fiskeutstyr. Samtidig som man ønsker å stille næringa til ansvar for disse funnene, synes man å glemme at fiskerinæringa har en særdeles sterk egeninteresse i holde havet reint og redusere marint avfall.

Det har vært gjennomført mange analyser av funn på strender og lignende, men det har til nå ikke vært gjennomført noen aktiviteter som har gitt fiskerne en egen stemme. Denne spørreundersøkelsen blant medlemmer i Norges Fiskarlag som er registrert med e-postadresse er den første i sitt slag. Formålet er å kartlegge holdninger til marint avfall og praksis rundt avfallshåndtering om bord.

Funnene fra undersøkelsene vil både være viktige for alle fiskere, Norges Fiskarlag og for forvaltningen i det videre arbeidet med marin forsøpling. Etter at prosjektet er avsluttet i 2020 vil vi ha en bedre forståelse av mekanismene rundt marin forsøpling og forslag til forebyggende tiltak, men vi trenger din kunnskap for å få gode resultat! Derfor er det viktig at ALLE medlemmer tar seg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen innen fristen.

Undesøkelsen tar 10 til 15 minutter å gjennomføre.

Vi har utvidet svarfristen og håper DU kan ta deg tid til å bidra. På forhånd mange takk!

Gå inn på undersøkelsen og svar via denne linken (ekstern link)

Kontaktpersoner ved evt spørsmål eller avklaringsbehov:

  • Norges Fiskarlag, Marit Hiim Haugseth – e-post: marit.hiim.haugseth@fiskarlaget.no
  • NORUT, Jannike Falk-Andersson – e-post:Jannike.Falk-Andersson@norut.no