Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.06.2017

Husk å melde tap

Blåkveitegarn

Fiskeridirektoratet minner fiskerne om å huske å melde eventuelle tap av garn under blåkveitefisket. Tap kan også meldes via fangstdagboken.

Erfaring viser at garnfiske etter blåkveite er det mest utfordrende fiskeriet med hensyn til såkalt «spøkelsesfiske», heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Blåkveitefisket er godt i gang og mange er også ferdige med kvoten.

Generelt er det vanskelig både å finne og å få opp igjen tapte redskaper dersom noe mistes.

-Sørg derfor for at tap av alt redskap meldes til Kystvaktsentralen, skriver direktoratet i sin oppfordring.

Også i år skal Fiskeridirektoratet gjennomføre sitt årlige opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper. Alle meldinger om tap til Kystvaktsentralen blir registrert slik at det kan søkes etter redskapen i posisjonene det meldes om tap.

Det oppfordres også om å melde fra dersom det er områder med tidligere tapte redskap som kan forårsake fasthekting og ytterligere tap.

For fartøy som bruker elektronisk fangstdagbok kan tap meldes gjennom denne.