07.06.2024

Hun ble årets verver

Vervet 13 i 2023

Norges Fiskarlag gratulerer og takker Mari-Ann Johansen fra Tromvik etter at det nå er klart at hun er årets verver i organisasjonen.

Mari-Ann Johansen vervet 13 nye medlemmer til Norges Fiskarlag i 2023.

57-åringen fra Tromvik i Tromsø kommune har en aktiv rolle i både lokallaget og lokalsamfunnet, blant annet er hun en primus motor for driften av velferdstilbudet i Tromvik.

Dobbel feiring

Tromvik Fiskarlag har 30 medlemmer og Mari-Ann Johansen har bidratt til at dette tallet har gått opp de siste årene.

Siste uka i mai rundet lokallaget 80 år, og dagen ble behørig feiret.

Hun sier det er viktig å holde trøkket oppe i driften av lokallaget og i organisasjonen, og dette er en av hennes hovedmotivasjoner for å verve.

-Det er mer sosialt å være flere på laget og uten medlemmer dør vi jo ut, sier hun. Vi må ikke slutte å få med oss flere på laget, proklamerer 57-åringen.

Mari-Ann gis en velfortjent klem fra Kurt Ludvigsen. De to satt på tidspunktet for bildet begge i styret i Nord.

Enkelt å verve

Mari-Ann Johansens beste ververåd er å ikke mase. Så mye.

-Jeg bruker bare å stille spørsmålet enkelt og greit – om vedkommende har lyst til å være medlem. Mange spør da om hva medlemskapet kan gi dem.

-Mitt enkle svar er: Fellesskap.

Hun forteller at det å fremheve økonomiske eller praktiske fordeler ikke er hennes hovedfokus, men at det gjerne blir snakk om at Fiskarlaget har en spesielt aktuell og god medlemsfordel i den juridiske bistanden som advokat Ståle Hellesø kan gi til medlemmene.

Fiske og tillitsverv

Mari-Ann Johansen har siden 2012 drevet havet med 27-fotingen «Hersøy» og vet at det er godt å komme på land til et godt velferdstilbud.

I Tromvik er de så heldige at de som eneste velferdsstasjon i landet også kan by på oppvarmet basseng til de besøkende.

Mange av medlemmene tilrettelegger også for det øvrige tilbudet på stasjonen og folk i bygda har et nært forhold både til grendehuset og til velferden.

Hun er også aktiv tillitsvalgt både i lokallaget og i Nord Fiskarlag. I tillegg har hun styreverv i Tromstrygd og er styreleder i det lokale vannverket.

Om verving

Det tar ofte litt tid før vi i Norges Fiskarlag kan «godkjenne» en verving. For å bli årets verver må de som verves ha betalt medlemskontingenten til Norges Fiskarlag. Kontingenten sendes ut fortløpende for nye medlemmer og hovedutsendelsen er på nyåret, og først når kontingenten er betalt av vårt nye medlem godkjennes vervingen.

I 2023 var det langt over hundre medlemmer som vervet ett eller flere medlemmer.

-Dette kjempeviktig for oss, sier konsulent Karin M. Romundstad (bildet) som arbeider med verveoppfølging i organisasjonen.

-Mange av de som verver bidrar ofte år etter år, og jeg vil benytte anledningen til å takke både Mari-Ann og alle andre som har vervet nye medlemmer. Alle bidrag er viktige, og hvert eneste medlem bygger organisasjonen, sier hun.