Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2020

Høring om reguleringer

Ikke reguleringsmøte

Fiskeridirektoratet gjennomfører ikke fysisk reguleringsmøte denne høsten. Innspill til reguleringene for 2021 gis bare som skriftlige innspill. Fiskerne trenger gode avklaringer og Fiskarlaget vil bidra til å få disse på plass.

Skriftlige høringer erstatter høstens reguleringsmøte som følge av covid-19. Dette har en tid vært avklart og Fiskeridirektoratet henviser til at de vil sende ut skriftlige høringsdokumenter for de ulike reguleringene i 2021 til de organisasjonene som tradisjonelt deltar i reguleringsmøtene.

Andre enn de som vanligvis deltar i reguleringsmøtene kan også sende inn innspill til høringsdokumentene. Innspillene må være skriftlige og sendes inn til Fiskeridirektoratet innen 5. november. Det er viktig at innspillene begrenses til temaene som er aktuelle i forbindelse med forberedelse av reguleringsforskriftene, påpekes det fra direktoratet.

Medio oktober

Fiskeridirektoratet tar sikte på å ferdigstille alle høringsdokumentene senest medio oktober. Altså nå. Reguleringsforslagene vil bli fortløpende lagt ut på fiskeridir.no, sammen med innspill som mottas i sakene.

NF med vanlig rutine

Norges Fiskarlag vil følge sine normale behandlingsrutiner for reguleringene.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier at Landsstyret normalt sett behandler reguleringsinnspillene i sitt oktobermøte, noe som også vil bli gjort i år.

-Landsstyrets oktobermøte holdes den 20.-21. og i møtet vil det som vanlig i all vesentlighet være reguleringssakene som fyller agendaen, sier han.

Jørgensen påpeker også at når man som følge av covid-19 ikke får et fysisk reguleringsmøte så kan det bety at ting kommer til å ta mer tid enn normalt denne høsten.

-Vi håper den aktuelle situasjonen ikke skal gå ut over de avklaringene fiskerne trenger for å kunne planlegge sitt arbeid i 2021 og vil fra vår side gjøre alt vi kan for å bidra til forutsigbarhet, understreker han som Fiskarlagets ansvarlige for arbeid med reguleringsspørsmål.