Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.10.2019

Hjelp forskerne!

Svar på undersøkelse

Norges Fiskarlag oppfordrer våre medlemmer om å delta i undersøkelsen du finner link til i denne saken. Hensikten med undersøkelsen er å utvikle ny kunnskap og for å få bedre innsikt i hvordan vi kan legge til rette for et grønt skifte i norske bedrifter.

Undersøkelsen gjennomføres av NTNU (Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) i samarbeid med SINTEF.

Fokuset er på norske bedrifter som eier eller opererer fartøy og vi oppfordrer våre medlemmer om å ta tid til å besvare den.

Hensikten med undersøkelsen er altså å utvikle ny kunnskap for det grønne skiftet.

NTNU/SINTEF oppfordrer om at det er daglig leder som besvarer undersøkelsen. Når prosjektet er gjennomført skal de som besvarer undersøkelsen få tilsendt en oppsummering av resultatene.

 

Mer om studien

Dataene vil bli brukt i forbindelse med et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd som heter Greening the Fleet (Greenfleet). (ekstern infolenke)

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. All innsamlet informasjon blir behandlet konfidensielt. Identifiserbar eller bedriftsspesifikk informasjon vil ikke bli publisert eller spredt i noen form.

Undersøkelsen er meldt inn til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Prosjektet skal etter planen avsluttes og dataen skal anonymiseres 31.12.2019.

 

Kontakt

Ansvarlige forskere for undersøkelsen er Erik Sæther (forsker) og Øyvind Bjørgum (førstemanuensis) ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og Markus Steen (seniorforsker) ved Sintef.

Henvendelser kan rettes til Erik Sæther (erik.a.saether@ntnu.no / (+47) 91 61 66 49).

 

Her er en lenke til spørreundersøkelsen

PS Det bes om at alle spørsmålene besvares i én økt. Bryter du av underveis, må du starte på nytt. Undersøkelsen tar 10-20 minutter.