Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.02.2014

Historieløst av Tord Lien

Fiskarlaget om olje- og energiminis

-Det er i beste fall å omtale som historieløst når olje- og energiministeren hevder at olje- og gassvirksomhet ikke er en trussel eller et konfliktområde for fiskeriene. Dette sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen. Fiskarlaget krever nå avklaringer fra ministeren.

Tord Lien deltok i en ordføerkonferanse i Harstad torsdag, der han også sa at en konsekvensutredning om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil komme etter denne regjeringsperioden. Regjeringen har en avtale med KrF og Venstre om at det ikke skal gjennomføes konsekvensutredning i området i denne regjeringsperioden.

-Vi vil kreve tydelige avklaringer fra Tord Lien, sier Kjell Ingebrigtsen.
Han sier Norges Fiskarlag har avtalt et møte med ministeren den 21. februar og at han som leder vil be om avklaring fra ministeren på uttalelser han er sitert på fra konferansen i Harstad. Da får vi også mulighet til å fortelle ham om konfliktene vi har hatt med petroleumsnæringen, sier Ingebrigtsen.

-Lien sier til NRK at han ikke ser for seg at det vil bli behov for boring i oljeføende lag akkurat når skreien er i området for å gyte, mens han i Harstad Tidende er sitert på at han ikke ser for seg at det skal foregå letevirksomhet i viktige gyteperioder. Det er vanskelig å få tak på hva han egentlig vil si her, og det er også noe vi må gå tettere etter i sømmene når vi møtes, understreker Ingebrigtsen.

-Fiskarlaget vil forlange å få en snarlig avklaring i ministerens oppfatning om statusen i forholdet mellom olje og fisk. Dersom han er sitert rett fra konferansen er det i beste fall historieløst det som kommer frem. Jeg håper på tydelige avklaringer, avslutter Kjell Ingebrigtsen.