Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.01.2014

HI vil leie ringnot

Skal lete Møesild

Havforskningsinstituttet skal gjennomføe undersøkelser av sild på Møekysten i totalt fem døgn i februar og ønsker å leie et fartøy til formålet. Toktet skal gjøes i samarbeid med et amerikansk forskningsfartøy som skal prøve ut lavfrekvent akustikk til kartlegging og kvantifisering av gytebestanden av sild.

Havforskningsinstituttet viser til at opplysninger om saken er tilgjengelig på nettstedet for offentlige innkjøp (www.doffin.no) og på HIs egen nettside.

Havforskningsinstituttet ønsker tilbud på leie av et kombinert ringnot/trålfartøy eller kystnotfartøy. Toktet starter og avslutter i Ålesund, opplyser innkjøptansvarlig Trond Aarheim Nilsen i HI.

Med forbehold om at nødvendige tillatelser blir gitt vil kontrakten vare fra og med 17. februar 2014 til og med 21. februar 2013, totalt fem døgn.

Det skal ikke tas fangst under toktet utenom prøver av registreringer. Eventuell fangst som leveres må tas av fartøyets egen kvote.
Fartøyet må etter nærmere avtale med leier ligge i Ålesund dagen fø toktstart for klargjøing av utstyr og kalibrering fø toktstart.
Antall representanter fra leier om bord er fire, heter det i beskrivelsen av oppdraget.

Tilbudsfrist er 29.01.14 klokken 12:00.

-For å melde din interesse i denne kunngjøingen og motta tilleggsinformasjon, se nettsiden til Doffin. Søk frem Havforskningsinstituttet under «Søk kunngjøinger». Da vil du få oversikt over HIs nåværende kunngjøinger, forklarer Aarheim Nilsen.