Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.10.2020

HI vil leie fartøy

6 langtidsavtaler

Havforskningsinstituttet skal fornye seks langtidsavtaler på to til fire år for leie av fartøy. Se her hvilke typer tokt og hvor lang betenkningstid du har for å kunne delta i konkurransen om oppdragene.

20/01198 – Avtale for årlig leie av fartøy til hvaltelling 2021-2024, frist 02.11.20  kl 1200

20/01204 – Avtale for årlig leie av et kombinert ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av kolmule vest av Irland i perioden 2021-2024, frist 02.11.20  kl 1200

20/01206 – Avtale for årlig leie av 2 ringnot-/trålfartøy til makrell-økosystemtokt i Norskehavet i perioden 2021 – 2024, frist 23.10.20 kl 1200

20/01221 – Avtale for årlig leie av fartøy til makrellmerking 2021-2022 (2024), frist 23.10.20 kl 1200

20/01222 – Avtale for årlig leie av to kombinerte ringnot/trålfartøyer til mengdeestimering av norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i perioden 2021-2022 (2024), frist 26.10.20 kl 1200

20/01223 – Årlig leie av kystnot-/ringnotfartøy til sildemerking 2021-2022 (2024), frist 26.10.20 kl 1200

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin.

Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost anskaffelser@hi.no, opplyser Havforskningsinstituttet i en henvendelse til Norges Fiskarlag.