Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.01.2018

HI vil leie 5 fartøy

Tråling etter laks

Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å leie i alt fem kystfartøy til tråling etter vill laksesmolt i fjorder langs Norskekysten i 2018 og 2019.