09.08.2023

HI vil leie 5 fartøy

Referanseflåte, hav

Havforskningsinstituttet ønsker leie 5 havgående fiskefartøy i perioden 2024-2027 for Havgående Referanseflåte.

HI melder at de nå har en anbudskonkurranse for fornying av den Havgående referanseflåten, og ønsker å inngå kontrakt med 5 fartøy fra 01.01.2024 til og med 31.12.2027:

•          2 fartøy >39 meter – torsketrål

•          1 fartøy >39 meter – kombinert autoline-garnfartøy

•          1 fartøy >28 meter – snurrevad/kystnot

•          1 fartøy >28 meter – garn i Nordsjøen 

Frist for innsending av tilbud 06.09.2023 kl 12.00.

Konkurransen er kunngjort på Doffin (ekstern lenke).

Lenken på Doffin fører til Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig og konkurransen skal gjennomføres. Tilbud og dokumentasjon skal registreres elektronisk i Mercell. (lenke).

Spørsmål om krav i konkurransen skal rettes gjennom kommunikasjonsportalen i Mercell. Spørsmål om bruk av Mercell, Telefon: 21 01 88 00, Epost: support@mercell.com

Eventuelle andre spørsmål kan rettes til HI på epost: cheo.wanzie.ntohnwi@hi.no