Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.01.2014

HI utlyser leiefartøystokt

Biologisk prøvetaking fra Varanger

Havforskningsinstituttet kunngjø et leiefartøystokt på www.doffin.no og på egen nettside. Tilbudsfrist 28.01.2014 klokken 14.00.

Havforskningsinstituttet ønsker å inngå avtale med en reder om leie av et fartøy på mellom 15 og 25 meter til biologisk prøvetaking av landet fangst fra andre båter ved fiskebruk på kyststrekningen Varanger- Helgeland. Det er snakk om tre perioder på til sammen 120 døgn, hvert år i perioden 2014-2017: 

Periode nr. 1: 10.2-12.4 (62 døgn)
Periode nr. 2: 22.4-16.5 (25 døgn)
Periode nr. 3: 10.11-12.12 (33 døgn)

Prøvetakingen består av lengdemåling, veiing og uttak av øestener (otolitter), genetiske prøver etc. Arter som skal tas prøve av er bl.a. torsk, hyse, sei, uer, kveite og blåkveite.

Hvis fartøyet er utrustet med egen juksamaskin, kan det bli aktuelt å benytte denne for prøvetaking. 

På to av turene blir starthavn Tromsø, og på en av turene Sandnessjøen, Brønnøysund eller Bodø. Antall representanter fra leier om bord er to.

Tilbudsfrist 28.01.2014 klokken 14.00. 

Merk: For å melde interesse i denne kunngjøingen og motta tilleggsinformasjon må man besøke nettsiden til Doffin. Søk frem Havforskningsinstituttet under «Søk kunngjøinger». 

Fiskarlagsmedlemmer som ønsker hjelp til å finne frem på Doffin kan ta kontakt med Havforskningsinstituttets rådgiver Dan Inge Mjelde.