Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.09.2022

HI søker leiefartøy

Forsøk med krok og forsyn

Havforskningsinstituttet har kunngjort konkurranse om anskaffelse av leiefartøy. HI ønsker å leie et fartøy i forbindelse med forsøk med krok og forsyn. Toktet skal foregå i oktober i år.

HI opplyser at tilbudsfristen er satt til 20.09.2022 kl 12.00

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et kystlinefartøy for å sammenligne ulike typer forsyn i linefiske. Forsøkene vil bli utført på ordinære fiskefelt. Leieforholdet omfatter 10 toktdøgn.  Ønsket oppstart for forsøket er 17.oktober 2022, opplyses det i omtalen som du finner i Doffin eller Mercell.

Konkurransen er kunngjort på Doffin.

Lenken på Doffin fører til Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig og konkurransen skal gjennomføres.

HI opplyser at de ber om at tilbud og dokumentasjon registreres elektronisk i Mercell. (Direkte til Mercell)

  • Spørsmål vedrørende krav i konkurransen skal rettes gjennom kommunikasjonsportalen i Mercell.
  • Spørsmål om bruk av Mercell, Telefon: 21 01 88 00, Epost: support@mercell.com