Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.05.2022

HI: Søker 12 fartøy

Kystreferanseflåte

Havforskningsinstituttet har kunngjort konkurranse om anskaffelse av i alt 12 leiefartøy. Leiefartøyene søkes for fire år og første frist i saken er 6. juni.

Havforskningsinstituttet er primært ute etter fartøy mellom 9 og 15 meter knyttet til fornying av referanseflåte i kyst.

HI ønsker å inngå kontrakt med i alt 12 fartøy i fartøykategorien fra 01.11.2022 til og med 31.10.2026:

Forespørselen gjelder snurrevad/line/garn/reketrål med fartøylengde fra 9 meter til og med 14,99 meter (27,99 meter for reketråler, fartøykategori nr 12).

Det er to frister det bes om at du merker deg:

  • 1 Frist for forespørsel om deltakelse 06.06.2022 kl 12.00

  • 2 Frist for innsending av tilbud 13.06.2022 kl 12.00

Konkurransen er kunngjort på Doffin

Lenken på Doffin fører til Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig og konkurransen skal gjennomføres. Tilbud og dokumentasjon skal registreres elektronisk i Mercell. Direkte til Mercell

Spørsmål vedrørende krav i konkurransen skal rettes gjennom kommunikasjonsportalen i Mercell. Spørsmål om bruk av Mercell, Telefon: 21 01 88 00, Epost: support@mercell.com

Eventuelle andre spørsmål kan rettes til HI på epost cheo.wanzie.ntohnwi@hi.no