Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.11.2014

HI med pelagisk stormøte

Bergen 2. desember

Havforskningsinstituttet (HI) vil invitere alle organisasjoner i sjømatnæringen til et møte mellom havforskere og pelagisk næring i Bergen 2. desember.

HI inviterer til et fagmøte for å diskutere de pelagiske bestandene i Norskehavet. Det er en grad av uenighet mellom næring og forskere på hvor store de ulike bestandene av de største pelagiske stammene er; altså nvg-sild, makrell og kolmule.

– Det er derfor grunn til å tro at dette møtet vil bli godt besøkt, og det er flott at HI tar dette initiativet, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft ved HI opplyser til FiskeribladetFiskaren at det lenge har vært et ønske for HI å ha et slikt møte, hvor forskere og folk fra næringen kan utveksle erfaringer og synspunkt.

Hun sier programmet for møtet ennå ikke er helt klart, men det blir både formelle og uformelle settinger i møtet, opplyser Østervold Toft.