Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.01.2018

HI kartlegger gyteplasser

Vil leie fartøy

Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å leie et fartøy for kartlegging av gyteplasser for kysttorsk i Trøndelag. Fartøyet ønskes leid i åtte dager i mars-april.

Kartleggingsarbeidet skal foregå fra Flatanger kommune og nordover via Namsos, Fosnes, Nærøy og Vikna. Avgang- og ankomsthavn i område avtales nærmere. Toktet vil gjennomføres med dagdrift fra 0800 til 2000 i åtte dager i perioden 19.03 – 13.04.2018.

Anbudet er kunngjort på Doffin.

For å finne og gi anbud; skriv inn for eksempel «Havforskningsinstituttet» i søkefeltet «Søk kunngjøring», velg «Kunngjøring av konkurranse» i feltet «Kunngjøringstype» og klikk på «Søk», og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet.

Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om. Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under «Vis dokumenter».

Har du spørsmål om anbudet ta direkte kontakt med HI på anskaffelser@imr.no.

Tilbudsfrist til HI er 17.01.2018 kl 12.00.