Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.01.2019

Heder til Myrvang

Landsstyret

Trygve Myrvang ble mandag takket for sin lange innsats for fiskernes sak av Norges Fiskarlags landsstyre. Han gikk sist høst av som toppleder i Råfisklaget etter drøyt 30 år i salgslagets ledelse.

Trygve Myrvang (65) ble i 1983 ansatt som juridisk rådgiver og fire år etter som assisterende direktør. Den jobben hadde han i 12 år før han i 1999 ble administrerende direktør i Norges Råfisklag.  Sist høst gikk han over i en rådgiverstilling og overlot roret til Svein Ove Haugland.

Ikke bare kos

–  Trygve har hatt Norges Råfisklag som arbeidsplass i mer enn 35 år, og hans rolle og solide ledelse var hovedgrunnen til at vi også fra Landsstyrets side ønsket å gjøre litt stats på Trygve, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

–  Jeg har bedt Trygve dra noen linjer både bakover i tid og se i glasskulen, sa Ingebrigtsen, før Myrvang fikk ordet og luftet de utviklingstrekkene og mulighetene han ser for næingen i årene fremover.

3 F-er og GUD

Trygve Myrvang poengterer at salgslagene arbeider etter tre F-er. De er en forretningsaktør, en forvaltningsaktør og en forening.

Han peker på at en fiskereid flåte er en nøkkel for videreføring av næingen slik vi kjenner den i dag. Han fremhevet 21. juni 2013 som ett av hans store øyeblikk i næingen. Klokken 23.30 på kvelden ble den nye fiskesalgslagsloven vedtatt i Stortinget med økte rettigheter knyttet blant annet til kvalitet.

«GUD» har også væt med på lasset de siste årene. Forkortelsen har væt brukt for å benevne Globalisering, Urbanisering og Digitalisering.

–  Dette er viktige element som har bidratt til en sterk utvikling av salgslaget og bidratt til en god og stadig rimeligere og mer effektiv tjeneste for fiskerne, sa Myrvang. Han viste til at avgiftssatsen har gått ned fra 2,5 prosent til 0,75 prosent som viser at GUD har væt med på lasset.

Dynamiske endringer

Utviklingstrekkene fra før til nå beskrives også ved at salgslaget i sin tid administrerte mer enn 30 ulike offentlige ordninger. I dag er det en ordning igjen, føringstilskuddet.

I samtalen med Landsstyrets medlemmer ble det også påpekt hvor viktig salgslagene oppfattes å væe for fiskerne med hensyn til kontroll. Han unnlot heller ikke å utfordre næingen.

Myrvang mener flåteleddet må bli enda flinkere til å synliggjøre næingens egen betydning, både her hjemme og internasjonalt. Han viste til at rundt 95 prosent av norsk fiske eksporteres, samtidig savner han at næingen er enda mer opptatt av å arbeide internasjonalt.

Han oppfordret også næingen om å væe dyktigere til å sette både korte og lange mål.

–  Se for dere hvor dere vil væe om fem år, i tillegg til å arbeide med de daglige oppgavene. Væ også opptatt av å finne gode alliansepartnere. Når det gjelder kystsonen er vi som næing helt avhengig av gode alliansepartnere, uansett om du snakker om dyrevern, petroleumsnæing, havbruk, forsvaret eller ny energi.

Råd og dåd

Han var også innom en rekke andre tema i samtalen med Landsstyret ved styrebordet i Trondheim.

Generelt oppfordret han om mest mulig kontakt med både næing, politikere og folk flest, før han avrundet med å si noe om både det faglige miljøet i næingen og miljømerket MSC.

–  Personlig skulle jeg ønsket at fiskerne hadde klart å stå enda mer samlet enn det vi ser i dag. Fiskere som gruppe er ikke så mange. Mitt ønske er at vi i enda sterkere grad fant det felles ståstedet som Fiskarlaget søker å ha og nå på vegne av hele næingen.

Trygve Myrvang har fortsatt en stillingsandel på tretti prosent i Råfisklaget og arbeider mye med miljømerkingen av norsk fisk knyttet til næingens MSC-sertifisering. Sammen med Fiskarlaget og Sjømatrådet er salgslagene den tredje aktøren som deltar i samarbeidet om miljømerking av alle de norske hovedfiskeriene.

Plakett og middag

Som et synlig tegn på at godt samarbeid, tilgjengelighet og omfattende innsats for fiskerne verdsettes overrakte Kjell Ingebrigtsen Fiskarlagets plakett til Myrvang og han deltok også under Landsstyrets middag mandag kveld.

Ingebrigtsen påpekte også at det ikke bare har væt gode dager i den perioden Myrvang har væt en sentral del av norske fiskerier. Enhver tid har gitt sine utfordringer og veien blir til underveis.

Fiskarlagslederen viste til kriseperioden i fiskeriene inn mot 90-tallet og utfordringene knyttet til avviklingen av fiskeriavtalen med staten, samt både finanskrisen for ti år siden og da torskekvoten gikk opp og prisene bratt ned i 2012/2013.

–  Det har væt noen tøffe perioder, ja. Nå er dette tilbakelagte utfordringer og oppturen fra 2014 har væt eventyrlig, avsluttet Trygve Myrvang.