14.06.2024

Havvindkonferanse

Sameksistens i praksis

Sameksistens i praksis, og kunnskap og tiltak for å kunne oppnå dette var hovedtema da det denne uka ble holdt seminar om sameksistens mellom havvind og fiskeri.

Det var god deltagelse under seminaret på Sola, fra både havvindnæring, myndigheter, forskning og fra alle Fiskarlagets medlemslag.

– Sameksistens er helt sentralt for regjeringen. Vi som havnasjon, og som et land som skal planlegge for de neste 100 år for å bli grønne, der Norge skal bidra i en global kontekst, er sameksistens på havet noe av det viktigste vi driver med i vår politikkutforming, sa Even Tronstad Sagebakken, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, da han åpnet seminaret.

Foto: Offshore Norge

Det ble holdt en panelsamtale (bildet over) mellom direktørene i Offshore Norge og Fornybar Norge, og lederne i Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Partene virket å være enige om at det er avgjørende for god sameksistens å bli enige om hvilke områder som bør åpnes for havvind. Siden dette er et krevende tema, med potensielt store konsekvenser for fiskeri, ble dette særlig vektlagt i samtalene.

Foto: Terje Eriksen

Leder Kåre Heggebø (over) representerte Norges Fiskarlag på seminaret.

–  Om en ikke er enig om alt, i forhold til hvor og hvordan en skal bygge ut havvind, så synes vi dette var et svært bra seminar. Vi fikk frem flere av våre bekymringer og prioriteringer, samtidig som vi fikk møte havvindselskapet Ventyr og dele vårt syn på Sørlige Nordsjø II. Fra nå av er det særlig viktig å følge opp prinsippene for god sameksistens, som vi alle er enige om, i alle enkeltsakene som er på gang.

Fagsjef havvind og sameksistens i Offshore Norge, Turid Øygard, var også godt fornøyd med årets seminar. Hun vektla det systematiske arbeidet mellom de årlige seminarene, der partene arbeider seg gjennom problemstillingene og foreslår løsninger i dialog.

Grunnlaget for dette er lagt i en felles dreiebok og prinsippdokument, og disse dokumentene må videreutvikles etter hvert som det kommer ny kunnskap.

– Dette seminaret er et element i arbeidet mot sameksistens. Deltakere fra fiskeri og havvind fikk muligheten til å dele kunnskap, tanker, ideer og bekymringer. Når det er så mange interesser i havområdene våre, må vi gjøre enn grundig jobb for å redusere problemer mellom aktørene, sa Turid Øygard.

Seminaret ble holdt for fjerde år på rad.

Innlederne var fra Nærings- og fiskeridepartementet, Sintef, DNV, Rogaland fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Ventyr, Oslo Economics, Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag og The Scottish White Fish Producers Association. Innledningene ble etterfulgt av gode spørsmål og nyttige diskusjoner.

Hele programmet kan du se i denne lenken