Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2021

Havtrygdstipend 2021

Sør for Stad

Havtrygd har opprettet et stipend som tildeles personer som ønsker å ta utdanning eller etterutdanning knyttet til fiskeryrket. Søknadsfrist er 31. oktober

Stipendet fra forsikringsselskapet Havtrygd tildeles søkere fra Stad og sørover som ønsker å ta utdanning/etterutdanning, eller er under utdanning innen fiskeryrket.

Totalt har Havtrygd satt av 50 000,- til formålet. Dette fordeles pr. år og fordeles til søkere som oppfyller kravene.

Lena O. Hopland i Havtrygd sier de håper stipendet kan bidra til økt motivasjon for å utdanne seg til fisker.

De ønsker i hovedsak å dele ut stipend til yngre personer som ønsker å satse på en arbeidsplass om bord på en fiskebåt. For søkere som går i den videregående skolen vil de som går på VG2 bli foretrukket.

Etablerte fiskere kan søke stipend til etterutdanning og kompetansegivende utdanning/kurs, opplyser Hopland.

Havtrygd har et eget søknadsskjema som de ber søkerne bruke. Skjemaet kan fås hos Havtrygd – tlf 55 55 74 00 / firmapost@havtrygd.no

Søknadsfrist: 31. oktober