Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.03.2015

Havforskingsrapporten 2015

Les rapporten digitalt

Havforskningsinstituttet har fredag publisert den årlige rapporten med faste oppdateringer og temaartikler i populærvitenskapelig form. Rapporten berører som vanlig en rekke aktuelle og interessante tema.

Havforskingsrapporten har blant annet artikler som drøfter ulike sider ved økosystembasert fiskeriforvaltning og status for denne typen forvaltning i våre områder.

I havdelen av årets rapport er det også en interessant oppfølging av hva de varslede klimaendringene kan få å si i kyst- og havområdene våre.

I ressursdelen settes det status for mer enn 50 arter som blir kommersielt utnyttet i norske fiskeri. Lyr og havmus er nye i årets ressursdel.

Les Havforskningsrapporten 2015 i digital versjon.