Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.09.2014

Hastemøte om makrell

Ber om aktsomhet

Det ble i dag holdt et hastemøte mellom næringa og Fiskeridirektoratet om den generelle situasjonen i makrellfisket. Bakgrunnen var at Kystvakta har meldt om enkelte uheldige episoder i forbindelse med gjennomføringen av fiske. Årsaken er store konsentrasjoner av makrell som fører til utfordringer under fisket.

– Vi er alle interessert i at fisket gjennomføres på en ressursvennlig og effektiv måte, sier Kjell Ingebrigtsen. Han legger til at det i slike situasjoner er viktig at fartøyene samarbeider på en god og konstruktiv måte, og oppfordrer alle fiskere til å ta nødvendig hensyn i utøvelsen av fisket. Han understreker at det er påkrevet med et godt samarbeid med Kystvakta, og minner om den generelle plikten det enkelte fartøy har til å ta med inspektører på feltet når kontrollmyndighetene melder om slike behov.

Les mer om saken hos Fiskeridirektoratet.