Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.11.2017

Hardy kulturhedret

Kystkulturprisen 2017

Jekteskipper, handelsmann og fisker Svein Tommie Hardy er tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris for 2017. Han gis prisen for sitt store arbeid for å ivareta kystkulturen på hjemstedet Værøy i Lofoten.

Norges Fiskarlags Kystkulturpris ble opprettet i 1990 og gis til en person eller institusjon som: På en uegennyttig og aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge.

Prisen gis i år for 12. gang og det er første gang den gis til en fisker og et medlem i Norges Fiskarlag.

Prisen ble delt ut av Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebrigtsen under festmiddagen på landsmøtet onsdag kveld. Ingebrigtsen sa at årets prisvinner er en mange ildsjeler langs hele kysten som bidrar til at både vi som lever nå og de som kommer etter oss er oppdatert på kystkulturen som har betyr så mye for oss alle. Uten at vi har slike lokale ildsjeler så ville mye kunnskap om vår fortid gå tapt.

-årets prisvinner kan vi trygt gi tittel som jekteskipper og handelsmann. Det er ikke akkurat lediggang som preger hans hverdag. Han har aktive dager på havet og fisker både sild og torsk. Så snart det er mulighet så bruker han av sin tid til å reparere gamle hus, gamle møbler og å ta vare på gammel historie, fremhevet Fiskarlagslederen.

Svein Tommie Hardy (53) har vært aktiv fisker siden han var 16 år og har i hele denne perioden sett at kaier, brygger og eldre hus på hjemstedet ble stående tomme og forfalle etter hvert som eierne har falt fra.

Hardy kjøpte i 1994 det gamle handelstedet på øya, som er oppført i 1795.

-Kolonialen på handelstedet er renovert og den er i sannhet et smykke øya, påpekte Fiskarlagslederen og viste til at Hardy siden har overtatt og kjøpt et titall bygg.

Svein Tommie Hardy har ikke bare restaurert bygg og bryggehus. Da kong Haakon i 1910 besøkte Værøy med panserskipet «Norge » gikk han i land via en trapp, som nå er gravd frem og har fått sin egen hedersplass.

-Prisvinneren er et bevis på at det nytter, og hvor viktig det er å ta vare på historien, sa Kjell Ingebrigtsen da han overrakte prisen til Svein Tommie Hardy.

Om prisen

Norges Fiskarlags Kystkulturpris gis med en gavesjekk på kr 10 000 og en gravert krystallvase

Prisen ble første gang utdelt på Norges Fiskarlags landsmøte i 1992 og følgende er tildelt prisen:

1992 Johan Bojer Godal

1994 -Fiskarkjærringan – v/Norges Fiskarkvinnelag

1996 Johan Borgos

2001 Amy Lightfoot

2003 Jon van der Eynden

2005 Torunn Herje

2007 Arve Tunheim

2009 Helge Stangnes

2011 Sverre Jan Nordmo

2013 Thorvald Tande Sr

2015 Roy Jacobsen

2017 Svein Tommie Hardy

Kontaktinformasjon:

· Svein Tommie Hardy – 92 80 00 96

· Kjell Ingebrigtsen – 92 28 47 19