Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.03.2022

Har regjeringen glemt sjømaten?

Debattinnlegg

«Seafood from Norway» er Norges grønneste eksportnæring. Regjeringen nevner imidlertid ikke sjømat i sin nasjonale satsing for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent det neste tiåret. Rart, synes vi i sjømatnæringen.

Da næringsminister Jan Christian Vestre torsdag presenterte regjeringens eksportreform, «Hele Norge eksporterer» var vi ikke med. 

Nå skal myndigheter, næringsliv og virkemiddelapparat jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Målet kan, ifølge Vestre, kun nås gjennom en tøffere strategisk prioritering av eksportsatsinger. Det krever vilje til å prioritere og i større grad styre ressurser og virkemidler, understreker han.

Vi kan vanskelig lese regjeringen annerledes enn at de synes å ha glemt at Norges viktigste og største eksportnæring etter olje og gass er sjømaten. 

Havvind og «mer og grønnere maritim eksport» løftes frem som de to første satsningene. Sjømat Norge og Norges Fiskarlag mener en satsing på ny klimavennlig energi både er nødvendig og viktig. Norge skal møte våre forpliktelser innenfor miljø og klima, og dette må prioriteres. Samtidig vil vi advare mot at utbygging av havvind i norske farvann kan komme i konflikt med fiskeriene dersom det ikke tas tilstrekkelig hensyn.

Det er både oppsiktsvekkende og bekymringsfullt at regjeringen hverken inkluderer eller nevner sjømatsektoren når den nye eksportsatsingen lanseres. Vi er en globalt ledende sjømatprodusent, der bare Kina overgår oss som eksportør. Vi eksporterer noe verden trenger mye mer av: Klimavennlig mat til en økende verdensbefolkning. Konkurransen om å være verdens ledende sjømatnasjon tiltar. Nå har vi muligheten til å befeste vår posisjon, og nettopp det krever satsing fra regjeringen. 

I lys av eksportstrategien må vi stille spørsmål om regjeringen allerede har glemt sin egen Hurdalsplattform, der de sa at: En mer aktiv næringspolitikk skal gi nye arbeidsplasser og økt eksport, og industri basert på våre felles naturressurser som kraft, fisk og skog skal gis en særstilling.

Sjømatnæringen sikrer i dag Norge 92 000 grønne arbeidsplasser og store eksportinntekter. Potensialet for videre vekst er betydelig, men avhenger av markedsadgang og nasjonal tilrettelegging.

Det er positivt at regjeringen setter ambisiøse mål for eksport og er visjonær i utviklingen av Norge. Men det er ingen grunn til å glemme satsingen på det vi allerede er gode på. Da må dagens viktigste grønne eksportnæring, sjømaten, være med.

Vi inviterer regjeringen til å involvere oss i den videre utviklingen. Som næring var vi ikke langt unna å doble eksportverdien de siste åtte årene.

Fra 2022 til 2030 er det også åtte år. Vi er her! Vi vil bidra. Om vi drar i samme retning kan vi fortsatt vokse.