Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2022

Har gitt våre råd

Havbruk til havs

Norges Fiskarlag har bedt myndighetene ta ut deler av to foreslåtte nye områder for havbruk til havs utenfor Helgeland. Vi har understreket at viktige fiskeområder må unngås når områder vurderes for havbruk.

Fiskarlaget har gitt svar på Fiskeridirektoratets høring «Havbruk til havs – Nye områder til uttale».

Vi har hatt saken på intern høring blant aktuelle medlemslag, og mottatte innspill er inkludert i uttalelsen du i sin helhet kan lese nedenfor.

Denne høringen gjelder to områder som ikke var omfattet da Fiskeridirektoratet høsten 2021 hadde tre områder for mulig oppdrett til havs på høring. Nå er det to områder på Helgeland, benevnt som Sklinnabanken og Trænabanken som er på høring.

Vi gjør oppmerksom på at begge de to høringsområdene ligger nord for bankene som fiskerne benevner som henholdsvis Træna- og Sklinnabanken.

Vi ber i vårt svar om at Fiskeridirektoratet tar ut den østre delen av begge de foreslåtte områdene når det gjøres vurderinger for oppdrett til havs.

Vi understreker også at ny havbasert virksomhet ikke må bygges ut på bekostning av havmiljøet, eller på bekostning av ressursgrunnlaget for norsk fiskerinæring. Vi henstiller om at det i videre planarbeid må gjøres gode og helhetlige vurderinger og at store havinstallasjoner for oppdrett må legges utenfor viktige fiskeområder.

Vi viser til at begge de foreslåtte områdene ligger i et svært viktig vandringsområde for NVG-sild, til dels også for sei og torsk. I østlige deler av områdene foregår det et aktivt fiske etter sild med not og flytetrål. Det fiskes også etter lange og brosme med line/autoline, samt vassild/stavsild med bunntrål.

Det at den kystnære delen av de to foreslåtte områdene også er attraktive fiskeområder for den mindre kystflåten, bidrar også til at vi ber direktoratet unngå ny havbruksaktivitet i de to områdenes østlige del.  

Les hele vårt høringssvar i det vedlagte dokumentet: