24.05.2024

Har du husket?

Blåkveitefisket

Fiskeridirektoratet kommer med en påminnelse knyttet til nye merkekrav i blåkveitefisket, som starter i juni.

Første periode av blåkveitefisket starter 3. juni.

I den forbindelse minner direktoratet om endring av kravene som gjelder merking av blåkveitegarn. 

«Ved fiske etter blåkveite med garn skal første og siste garn i hver garnlenke være merket med fartøyets registreringsmerke. Merket skal festes til garnets flyteline og være godt synlig og lett lesbart» § 66 i Høstingsforskriften.

I en omtale på Fiskeridirektoratets nettside vises det til at formålet med denne endringen er å sikre at alle melder fra om tap av blåkveitegarn og dette er også med på å øke muligheten for identifisering av eier, også med tanke på mulig tilbakelevering dersom/når garn finnes igjen under opprensking.

Se henvisningen til – J-32-2024: Høstingsforskriften