06.09.2023

Hanna valgt til leder

Ny ledelse i YoungFish

Hanna Bakke-Jensen er valgt til ny leder i YoungFish, som er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen.

-Vi er både stolte og takknemlige for tilliten vi har fått, og gleder oss til å komme i gang med arbeidet, sier den nyvalgte lederen Hanna Bakke-Jensen.

Hun ble valgt til leder for ett år da YoungFish valgte ny ledelse på generalforsamlingen 5. september.
Hanna Bakke-Jensen jobber som rådgiver i Norges Fiskarlag og har en master i organisasjon og ledelse fra UiT Norges arktiske universitet.

Hanna har vært en del av sentralstyret i YoungFish siden 2020, først som leder av YoungFish Midt og som nestleder fra 2022. Hun har siden juni vært fungerende leder i organisasjonen.

I en pressmelding fra YoungFish vises det til at det nye styret er klar for å ta fatt på oppgaven med å lede organisasjonen videre. Det nye styret vil arbeide for at YoungFish, også i fremtiden, vil være en viktig møteplass for de unge i sjømatnæringen.

På generalforsamlingen ble Daniel-André Hansen valgt til nestleder for to år. Daniel-André er utdannet jurist ved UiT-Norges arktiske universitet og jobber som advokatfullmektig i sjømatsavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen. I tillegg til nestleder-vervet i sentralstyret, er han en del av lokallagsledelsen i YoungFish Vest.

Janicke Eckhoff er valgt til styremedlem for to år. Hun har studert statsvitenskap og kinesisk og er rådgiver i Sjømat Norge. Her jobber hun med å øke morgendagens beslutningstakeres interesse og kunnskap om sjømatnæringen. Janicke har i flere år ledet podkasten “Hekta på Havbruk” sammen med oppdretter Aino Olaisen (Nova Sea).

Sentralstyret i YoungFish består av fire styremedlemmer valgt av generalforsamlingen (inkludert leder og nestleder), samt lederne av lokallagene. De øvrige styremedlemmene er Tasha Prestø-He (styremedlem), Jørgen Blix Nicolaysen (leder i YoungFish nord), Thomas Aleksander Hansen (leder i YoungFish Midt), Benedicte Been Simensen (leder i YoungFish Vest) og Ingeborg Sofie Gumdal (leder i YoungFish Øst).

Om YoungFish
YoungFish er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen. Organisasjonen har en øvre aldersgrense på 39 år. YoungFish tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi. Vi mener at økt kunnskap om alle ledd av sjømatnæringens ulike verdikjeder gir neste generasjons beslutningstakere de beste forutsetninger for å drive næringen inn i fremtiden.