Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.07.2019

Hanna (24) til Fiskarlaget

Ny ansatt fra Finnmark

Hanna Kristie Bakke-Jensen fra Båtsfjord er ansatt som rådgiver ved Norges Fiskarlags hovedkontor i Trondheim. Hun har en master i organisasjon og ledelse fra universitetet i Tromsø og skal arbeide med et bredt spekter av medlems- og organisasjonsfaglige saker.

Hanna Kristie Bakke-Jensen har de fem siste årene bodd i Tromsø og tatt en bachelor i statsvitenskap etterfulgt av en master i organisasjon og ledelse. 24-åringen fra Båtsfjord flytter nå til Trondheim og starter opp i stillingen i Norges Fiskarlag den 12. august.

Bakke-Jensen har hatt en rekke verv i Høyre, og blant annet vært leder av Finnmark Unge Høyre og medlem av fylkesstyret i Finnmark Høyre. Hun har også vært praktikant i Høyres Stortingsgruppe og for Nord-Norges Europakontor i Brussel, samt hatt en rekke studentpolitiske verv under studietiden.

Hun mener sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer, samtidig som den står overfor utfordringer knyttet til bærekraft, miljøpåvirkning og samfunnsansvar.

– Dette er både spennende og vanskelige tema som trenger smarte løsninger. Jeg synes næringen er utrolig spennende har lyst til å bidra til at sjømatnæringen kan blir den beste utgaven av seg selv, sier hun.

Hanna Kristie Bakke-Jensen sier hun har interessen for næringen fra hjemstedet, og at hun har sett næringens betydning for lokalsamfunnet på nært hold i hele oppveksten.

Sjømatnæringen var også tema for masteroppgaven hennes. Den er en casestudie av hvordan oppdrettsnæringen har forsvart sitt omdømme knyttet til luseproblematikken i perioden 2014 til 2018.

– Utdannelsen har gitt meg verktøy for å kunne studere og analysere hvordan samfunnet, organisasjoner og individer fungerer, og samspillet dem i mellom. Nå ser jeg frem til å arbeide med yrkesfiskernes rammebetingelser og bidra til videre vekst i næringen. Jeg gleder meg til å starte opp, sier 24-åringen fra Båtsfjord.

Hun skal for øvrig inn i en del av arbeidsoppgavene som en annen finnmarking ved Fiskarlagets hovedkontor nå forlater. Knut Eriksen fra Kiberg vil i august overlappe med den nye medarbeideren i for å bidra til en best mulig oppstart.

Generalsekretær Otto Gregussen sier han er godt fornøyd med Fiskarlagets nye ansettelse.

– Vi har et bredt sammensatt kollegium som vil nyte godt av fagkunnskapen til vår nye medarbeider. Jeg fornøyd med at vi så raskt fikk avklart og bekreftet at Hanna ønsker å bidra inn med sine erfaringer i organisasjonen og ser frem til å ønske henne velkommen i staben 12. august.