Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.11.2015

Handelspolitikk i Brüssel

Sjømatalliansen til Belgia

Sjømatalliansen besøker denne uken EU-hovedstaden. Alliansen arbeider for best mulige handelspolitiske vilkår for sjømateksporten og besøket til Brüssel er kommet i stand som en del av dette arbeidet.

Sjømatalliansen ble etablert i august 2014, som et interessefellesskap mellom organisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen.

Den sentrale plattformen for Sjømatalliansen er at de offensive handelsinteressene må styrkes og det må sikres fri markedsadgang for norsk sjømat til alle viktige markeder.

Hovedfokus er arbeidet for å sikre en vesentlig forbedring av markedsadgangen til EU. Om lag 60 prosent av norsk sjømateksport går til EU og 70 prosent av dette kvantumet er tollbelagt.

Om besøket

Mandag starter dagen med møte i topplederforumet i Sjømatalliansen og etter lunsj møter delegasjonen fra norsk sjømatnæring Roald Gudbrandsen som leder NHOs Brusselkontor. Tema for møtet er «Handelspolitikk for mat og næringsmiddel i EU.»

Dagen avsluttes i møte med det sentrale organet AIPCE-CEP, som er en sammenslutning av Europeisk fiskeindustri som siden 1959 har arbeidet med import og eksport av sjømat.

Sjøamatalliansen møter president Guus Pastoor og generalsekretær Aurora Vicente i AIPCE-CEP.

Tirsdag er temaet «EUs politikk for handel med sjømat» og dagens første møte er avtalt med Catrine Norrgård som er kabinettmedlem for fiskerisaker til handelskommissær Cecilia Malmstrøm.

Deretter er det avtalt kontaktmøte med den norske EU-delegasjonen, før det blir møte om og med sentrale personer knyttet til handelsavtaledrøftingene mellom EU og USA.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) kan bli den mest omfattende frihandelsavtalen noen gang og delegasjonen skal møte Albert Hendriks som arbeider i Directorate-General for Taxation and Customs Union om TTIP-forhandlingene.

Sjømatalliansen er:

  • Sjømat Norge (tidl. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening)
  • Norges Fiskarlag
  • Fiskebåt
  • Samarbeidsrådet for salgslagene (Norges Råfisklag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Norges Sildesalgslag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Skagerakfisk)
  • Norske Sjømatbedrifters Landsforening