Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.11.2019

Grytten gjenvalgt

Årsmøte i Ålesund

Møre og Romsdal Fiskarlag har gjenvalgt Leif Egil Grytten som leder. Årsmøtet vedtok også flere organisatoriske justeringer og godkjente en halvering av lokallagsstrukturen.

Leif Egil Grytten har ledet regionlaget siden årsmøtet i Molde i 2016 og er nå gjenvalgt i lederfunksjonen for et nytt år.

Flere stod på valg i styret. Valgnemnda innstilte på gjenvalg på alle og årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag ga tillit til hele styret. Det betyr at styret ikke endrer sammensetning og i det neste året fortsatt består av:

  • Leif-Egil Grytten, leder
  • Anstein Næss, nestleder
  • Stig Arne Sævik
  • Martin Leinebø
  • Anders Remøy
  • Ivar Gustad
  • Tormund Grimstad

Organisatoriske diskusjoner

Årsmøtet i Møre og Romsdal har over tid blitt holdt på denne tiden av året. Det ble diskutert om møtet kan legges til et tidligere tidspunkt på året for blant annet være i forkant av Landsmøtet i Fiskarlaget som holdes i oktober/november.

I en oversikt for årsmøtet ble det vist til at både salgslagene og de ulike medlemslagene i Fiskarlaget har etablert faste tider for sine møter som også gjør at det må tas hensyn til disse for å unngå møtekollisjoner. Styret foreslo derfor at årsmøtet i laget holdes årlig og gjerne i juni.

I møtet ble det vist til at blant annet den konvensjonelle kystflåten kunne bli «rammet» av en sik endring av årsmøteperiode knyttet til sesong på blåkveite.

Årsmøtet vedtok etter en diskusjon å gå for å legge årsmøtet inn som et årlig møte over en eller to dager, der årsmøtet i landsmøteår skal legges i god tid før Fiskarlagets landsmøte. Antallet delegater reduseres fra 55 delegater til 39.

Lokallagsstruktur

Møre og Romsdal Fiskarlag har de siste årene arbeidet mye for å justere sin lokallagsstruktur i tråd med medlemsantall og aktivitet i de ulike lagene.

Laget hadde i 2018 21 lokallag. I løpet av dette driftsåret er det arbeidet med tilpasninger og årsmøtet vedtok dette slik at det nå i alt blir 11 lokallag i Møre og Romsdal.