Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.03.2015

Grunnlag for revurdering

HI om sildebestanden

Nedgangen i gytebestanden av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser. Det melder Havforskningsinstituttet i rapporten etter årets gytetokt.

Det er behov for en skikkelig evaluering av bestandsvurderingen av NVG-sild. Det melder Havforskningsinstituttet (HI) etter årets ekstraordinære gytetokt etter sild.

HI skriver at de enkelte estimatene fra gytetoktet inneholder stor grad av usikkerhet. Likevel konkluderer HI med at resultatene indikerer en usikkerhet omkring nivået på gytebestanden, og at de understreker viktigheten av det planlagte evalueringsarbeidet av bestandsvurdering og rådgivning som skal pågå fremover mot februar 2016 i regi av ICES.

Havforskningsinstituttet arbeider også med å forbedre den akustiske målemetodikken for estimering av bestandsstørrelse av norsk vårgytende sild.

Sildetoktet i februar indikerer en gytebestand på 6,2 millioner tonn NVG-sild, mens Det internasjonale havforskningsrådet ICES har lagt til grunn en gytebestand på fire millioner tonn i sitt kvoteråd for 2015.

Les hele pressmeldingen fra HI om saken