Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.11.2017

Grunn til bekymring

Pressemelding

Det er grunn til bekymring når Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Gunnar Klo AS rett til å eie et fiskefartøy, mener Fiskarlaget Nord.  Departementet har valgt å dispensere fra deltakerlovens aktivitetskrav.

Klo får eie fiskefartøy – nå er det grunn til bekymring

I Fiskeribladet den 8.november 2017 kan vi lese at disponent Gunnar Jarl Klo bekrefter at han har mottatt vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet som gir Gunnar Klo AS rett til å eie et fiskefartøy. Departementet har valgt å dispensere fra deltakerlovens aktivitetskrav med bakgrunn i at det i særlige tilfeller, når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det, kan gjøres unntak fra dette kravet i enkeltvedtak.

Departementet setter for Gunnar Klo AS til side det grunnleggende prinsipp om at vi skal ha en fiskereid flåte. De gjør det i et enkeltvedtak, som ikke må forveksles med et enkelttilfelle. Det er praksis, også er det ny praksis. Like tilfeller skal behandles likt av forvaltningen. Det er all grunn til å være våken omkring det som settes i gang nå.

 

Morgenstjerne – tilfellet departementet mener det må tas tak i

Gunnar Jarl Klo uttaler i Fiskeribladet at han ser det som en mulighet, når dagens majoritetseier i «Morgenstjerne» ønsker å selge, at båt og rettigheter forsvinner ut av lokalsamfunnet på Myre. Gunnar Klo AS eier i dag 49 % i «Morgenstjerne». Båten leverer angivelig på Stø om høsten. Klo er åpenhjertig om at «Morgenstjerne» er for liten til å stå for jevne tilførsler av fisk etter eierskiftet, og at han vil derfor søke om å anskaffe seg en større båt på 70 fot når eierforholdene er i orden. Det vises til tøff konkurranse mellom anleggene på Myre.

Bakgrunn for at departementet velger å legge om forvaltningspraksis er altså «Morgenstjerne», en 14,96m lang stål-båt bygget i 1988. Fartøyet kan i 2017 lande 214 tonn torsk, 476 tonn sei og 65 tonn hyse i følge registerførte opplysninger. Anslagsvis vil det vell på året kunne leveres fangst for 3-4 millioner fra et fartøy som «Morgenstjerne», en mindre andel av dette på høsten. Gunnar Klo AS hadde i følge opplysninger på PROFF driftsinntekter i 2016 på kroner 179 millioner med et resultat før skatt på 49,5 millioner, meget god lønnsomhet og meget god soliditet. Dette er nok inntekter fra både hvit og rød fisk, som selskapet er involvert i.

Det er ikke vanskelig å forstå de som stiller spørsmålstegn ved at departementet mener dette er den saken som måtte snu forvaltningspraksis, og utfordre grunnfjellet i norsk fiskeriregulering – Deltakerloven og prinsippet om at vi skal ha en fiskereid flåte. At fiskesalgslagsloven utfordres når fiskekjøperne får eie fiskeflåten skal være unødvendig engang å nevne. Med utgangspunkt i tilfellet «Morgenstjerne» og «Gunnar Klo AS», slik det fremstår, kan det nesten være vanskelig å se i hvilke tilfeller en fiskekjøper skal kunne unngå å få dispensasjon til å eie fiskefartøy dersom han søker om det.

Toppene i Sjømat Norge jubler på sin side over begivenheten i dagens presse. Det vises til at det er en gledens dag når endelig industrien får eie båter. Og med dette forstår vi at dette vedtaket oppfattes som starten på en ny æra.

 

Fiskarlaget Nord

Fiskarlaget Nord vil være tindrende klare på at den fiskeripolitikk som utformes må ha som målsetting å videreføre det grunnleggende krav om at fiskeflåten skal være eid av fiskere. Saken på Myre er et klart brudd på en slik målsetting og vi advarer på det sterkeste mot den utvikling vi ser tegningen av.

For fiskerne er forutsigbarhet vesentlig. Denne saken og det den representerer, skaper ikke forutsigbarhet. Tvert i mot så skaper den usikkerhet. Hvem kan nå eie fiskeflåten? Hvilke nye kapitalkrefter er fiskeren i konkurranse med i kampen om kvoterettighetene? Er dette skissen for hvordan morgendagens utfordringer skal møtes, når kostbare fiskefartøy skal finne nye eiere?

Vi forventer at Solberg-regjeringen, som er tydelig på betydningen av fiskeri- og sjømatnæringen, representerer en gjennomtenkt, helhetlig og forutsigbar fiskeripolitikk. Vi forutsetter grundige prosesser før store endringer i fiskeripolitikken finner sted. Med dette som utgangspunkt mener vi at den aktuelle saken, som åpenbart er av prinsipiell betydning, må stoppes og bli gjenstand for ny gjennomgang.

 

Kontaktinformasjon: Jon-Erik Henriksen (908 80 016)